Zwroty i reklamacje

Zwroty i reklamacje MARBELO

USTAWOWE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY


1.Klient może odstąpić od Umowy w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych (licząc począwszy od następnego dnia po dostarczeniu zamówienia), z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, bez podawania przyczyny, z zastrzeżeniem ust. 3-5 poniżej.
2.Powyższe Prawo odstąpienia od Umowy zawartej nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do Umów, w której przedmiotem świadczenia jest produkt wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
3.Zwrotu Produktów można dokonać tylko po wcześniejszym kontakcie z naszym sklepem, proszę nie odsyłać produktów bez poinformowania nas o tym.
4.Przesyłką kurierską lub paczką Poczty Polskiej na koszt Klienta na adres: ul. Lipska 30/5, 03-908 Warszawa
5.Sprzedawca zwraca Klientowi równowartość ceny Produktu.
6.Klient odstępuje od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy na piśmie.
7.Do zachowania terminu 14 dni wskazanego w ust. 1 powyżej, należy wysłać oświadczenie przed jego upływem wraz ze zwracanym Produktem.
8.W przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy we wskazanej formie i terminie uważa się Umowę za niezawartą.
9.Po odstąpieniu od Umowy Klient ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy Produkt nieużywany i czysty, niezniszczony, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy.
10.Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż̇ w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy i doręczeniu Sprzedawcy zwróconego Produktu, zwraca Klientowi cenę za Produkt przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Klient (w przypadku płatności kartą kredytową płatność zostanie zwrócona na tę samą kartę). Sprzedawca może wstrzymać się z wypłatą środków we wskazanym terminie do czasu doręczenia mu zwróconego Produktu.
11.Powyższe zasady mają odpowiednie zastosowanie dla Klientów z Unii Europejskiej oraz spoza Unii Europejskiej. Klient spoza Unii Europejskiej ma obowiązek wypełnić deklarację celną i wyraźnie wskazać w niej, że przesyłka dotyczy zwrotu towaru. Karta odprawy celnej i faktura powinny być zgodne co do wartości i waluty, oraz dołączone do paczki oznaczonej jako zwrot.

RĘKOJMIA ZA WADY


1.Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem za niezgodność Produktu z Umową (wady Produktu).

2.Czas obowiązywania rękojmi to 2 lata.
3.Klient może złożyć reklamację na podstawie rękojmi za wady (art. 556 i nast. ustawy z dnia 1 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964, Nr 16, poz. 93, z późn. zm.). W ramach reklamacji Klient może żądać jednego z czterech działań:
1.Wymiany Produktu na nowy,
2.Naprawy Produktu przez Sprzedawcę,
3.Obniżenia ceny Produktu
4.Odstąpienia od umowy, jeżeli wada Produktu jest istotna.
5.Wybór żądania należy do Klienta, przy czym Sprzedawca może zaproponować inne rozwiązanie spośród wyżej wskazanych w granicach wyznaczonych treścią przepisów prawa.
6.Klient składa reklamację, składając Sprzedawcy pismo drogą elektroniczną na adres: my@marbelo.pl.
7.Sprzedawca może odmówić wymiany Produktu lub jego naprawy, jeżeli jest to niemożliwe do zrealizowania dla Sprzedawcy lub wymagałoby poniesienia nadmiernych kosztów. W takim wypadku Klient może zmienić roszczenie. Komunikacja prowadzona jest elektronicznie.
8.Żądając obniżenia ceny Produktu Klient podaje kwotę, o którą cena ma być obniżona. Jeżeli zgłoszone przez Klienta żądanie obniżenia ceny Produktu jest pierwszym żądaniem złożonym w ramach procedury reklamacji dotyczącej danego Produktu, Sprzedawca może zaproponować Klientowi wymianę lub naprawę.
9.Klient może żądać odstąpienia od umowy tylko wtedy, gdy wada Produktu ma charakter istotny.
10.Marmur należy odpowiednio impregnować, nie wolno myć silnymi detergentami ani w zmywarce.

11. Po czasie powierzchnia marmuru stanie się bardziej matowa. Są to procesy normalne i nieuniknione, wynikają bowiem z użytkowania, nie podlegają reklamacji.

12. Produkty wykonane z mosiądzu patynują. Proces patynowania, czyli utleniania się mosiądzu nie podlega reklamacji. Patynę z mosiądzu zmywa się specjalnymi środkami, przeznaczonymi do tego materiału.

13. Przed wysyłką produktów reklamowanych należy je wyczyścić specjalnym środkiem do czyszczenia


USZKODZENIE PRODUKTU PODCZAS TRANSPORTU


1.W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia Produktu podczas transportu, Klient zobowiązany jest sporządzić w obecności kuriera protokół szkody.
2.Reklamacje wynikające z tytułu uszkodzenia Produktu podczas transportu będą rozpatrywane na podstawie protokołu szkody sporządzonego przez Klienta i kuriera.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl, powered by Shoper.